Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Εκλογή Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων- Ετοιμασία Ειδικών Εκλογικών Καταλογών των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, ΓΤΠ 19/3/2021


Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει, ότι για σκοπούς της εκλογής των αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων ετοιμάζονται ξεχωριστοί ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι. Ως εκ τούτου και ενόψει της εκλογής των αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, η οποία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τις προσεχείς Βουλευτικές Εκλογές του 2021, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε ξεχωριστό κατάλογο, για τους εκλογείς που ανήκουν σε κάθε Θρησκευτική Ομάδα.

Ο κατάλογος αυτός θα αναρτηθεί για περίοδο δέκα ημερών και συγκεκριμένα από 22 μέχρι 31 Μαρτίου, 2021, για σκοπούς επιθεώρησής του και υποβολής τυχόν ενστάσεις, από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ανάρτηση του καταλόγου θα γίνει σε περίοπτα μέρη, στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και στα γραφεία της Υπηρεσίας Εκλογών, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εκλογείς που ανήκουν στις Θρησκευτικές Ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων καλούνται να επιθεωρήσουν έγκαιρα τον εκλογικό κατάλογο της οικείας Θρησκευτικής Ομάδας και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια παρίσταται ανάγκη, για τη συμπερίληψη του ονόματός τους ή για τη διόρθωση του καταλόγου, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στην επικείμενη εκλογή του αντιπροσώπου της Θρησκευτικής Ομάδας, στην οποία ανήκουν.

Ο τελικός εκλογικός κατάλογος, που θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς της εκλογής των αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάϊο, ταυτόχρονα με τις βουλευτικές εκλογές, θα καταρτισθεί μετά την ετοιμασία και συμπλήρωση του επόμενου συμπληρωματικού εκλογικού καταλόγου, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021. Στον τελικό εκλογικό κατάλογο θα περιληφθούν όλοι οι νέοι εκλογείς των οικείων Θρησκευτικών Ομάδων, που συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημέρα των εκλογών. Η αίτηση για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από τις 2 Απριλίου, 2021.
 
(EΦυς)