Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

20ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 27-30/8/2019Πρόγραμμα 20ου Παγκοσμίου Συνεδρίων Κυπρίων της Διασποράς (ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ, ΝΕΠΟΜΑΚ) 27-30/8/2019

FINAL Program for the Conference - 27-30.08.19.pdf
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, ΟΜΙΛΙΕΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (27-30/8/2019)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ