Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


EN-English: Aim: The Cyprus youth Diaspora to learn the traditional delicacies of the Cypriot cuisine.

Cypriot cuisine is one of the most delicious and unique cuisines in the world. Its smells and tastes leave the best impressions on the visitors. There is no way anyone to visit Cyprus without trying the traditional Cypriot cuisine.

The following videos show some of the traditional delicacies of Cyprus.

EL-Ελληνικά: Στόχος: Οι Κύπριοι νέοι της Διασποράς να γνωρίσουν τα παραδοσιακά εδέσματα της κυπριακής κουζίνας.
Η κυπριακή κουζίνα αποτελεί μίας από τις γευστικότερες και πιο ξεχωριστές κουζίνες στον κόσμο. Οι μυρωδιές και οι γεύσεις της αφήνουν στον επισκέπτη τις καλύτερες εντυπώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να επισκεφτεί την Κύπρος και να μην δοκιμάσει την παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα.

Μέσα από τα βίντεο που ακολουθούν, προβάλλονται μερικά από τα παραδοσιακά εδέσματα της Κύπρου.


ΒΙΝΤΕΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ/CYPRUS CUIZINE VIDEOSRECIPES / ΣΥΝΤΑΓΕΣ: