Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


ΕΝ-English: Our goal is the Cyprus Youth Diaspora to get to know about the Cyprus History and Culture (tradition, folkway customs etc) through specific videos chosen and learn about the History of Cyprus through lectures provided. For the videos see below. To participate for the lectures please press here


ΕL- Ελληνικά: Στόχος μας η γνωριμία των Κύπριων Νέων της Διασποράς με την Κυπριακή Ιστορία και Παράδοση (κουλτούρα, τα ήθη-έθιμα κλπ) μέσω συγκεκριμένων βίντεο και η γνωριμία με την Ιστορία της Κύπρου μέσω παρεχόμενων διαλέξων. Παρακαλώ για τα βίντεος δεστε πιο κάτω. Για συμμετοχή και παρακολούθηση των διαλέξεων παρακαλώ πατήστε εδώCyprus History and Culture / Κυπριακή Ιστορία και Παράδοση

ΕΝ-English: Cyprus is famous for its culture, tradition, folkway and customs. Over the centuries, Cypriots have preserved their culture and that made them stand out among other culture.

In order to know about all of the above, you can watch the following videos.


ΕL- Ελληνικά: Η Κύπρος φημίζεται για την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα της. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων οι Κύπριοι διατήρησαν τον πολιτισμό τους, κάτι που τους κάνει να ξεχωρίζουν ανάμεσα σε άλλους πολιτισμούς.

Η γνωριμία με την κουλτούρα, την παράδοση, τα ήθη-έθιμα γίνεται με την προβολή των πιο κάτω σχετικών βίντεο.

βίντεο / video cyprus in your heart
History of Cyprus (lectures) / Ιστορία της Κύπρου (διαλέξεις)

SURVEY OF CYPRUS HISTORY 1878-2007: FROM BRITISH RULE TO THE EUROPEAN UNION


DESCRIPTION:

ΕΝ-English: Our Cyprus youth Diaspora have the opportunity to know and learn the «Modern History of Cyprus» through lectures offered by the University of Nicosia in collaboration with the Presidential Commissioner’s Office.

This survey of Cyprus History will have a total duration of six hours and will be divided into three parts of two hours each and will cover the period 1878-2020 (the British Colonial rule and Independent Cyprus).


All lectures will be pre-recorded and held in English based on the schedule below:


LECTURE 1: THE EARLY YEARS TO BRITISH COLONIAL RULE
Release date/time: 7/7/2020, 9:00am
Topics to be covered:
-Introduction: the island and its past to Ottoman Rule
-The Beginning of British Rule 1878
-The Early Years of British Rule


LECTURE 2 : BRITISH COLONIAL RULE AND INDEPENDENCE
Release date/time: 14/7/2020, 9:00am
Topics to be covered:
-The Growth of Nationalism and the “Enosis Movement”
-Independent Cyprus 1960-1974
-The Events of 1974


LECTURE 3 : POST INVASION CYPRUS
Release date/time: 21/7/2020, 9:00am
Topics to be covered:
-Cyprus 1974-2007
-Attempts at a Settlement of the Cyprus Problem
-Current Issues 2007-2020
-Conclusion...Prospects for the future?


To participate for the lectures please press here:Monday / Δευτέρα
Tuesday / Τρίτη
Wednesday / Τετάρτη
Thursday / Πέμπτη
Friday / Παρασκεούλα
06/07/20
07/07/20
08/07/20
09/07/20
10/07/20
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 1:
The Early Years to British Colonial Rule
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 1:
Από τα Πρώιμα Χρόνια μέχρι την Βρεττανική Αποικιοκρατία
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
Dr.Emilios A. Solomou /
Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού
13/07/20
14/07/20
15/07/20
16/07/20
17/07/20
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 2:
British Colonial Rule and Independence
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 2:
Βρετανική Αποικιοκρατία και Ανεξαρτησία
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
Dr.Emilios A. Solomou /
Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού
20/07/20
21/07/20
22/07/20
23/07/20
24/07/20
Survey of Cyprus History: From British Rule to the European Union
Lecture 3:
Post Invasion Cyprus
PRE-RECORDED VIDEO

Ανασκόπηση της Ιστορίας της Κύπρου: Από την Αγγλοκρατία μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διάλεξη 3:
Η Κύπρος Μετά την Εισβολή
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟ

University of Nicosia
Dr.Emilios A. Solomou /
Δρ. Αιμίλιος Α. Σολωμού
27/07/20
28/07/20
29/07/20
30/07/20
31/07/20
---

ΕL- Ελληνικά: Οι Απόδημοι Νέοι μας έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και να διδαχθούν την Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου μέσα από διαδικτυακές διαλέξεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας.

Η σειρά διαλέξεων θα έχει συνολική διάρκεια έξι (6) ωρών και θα χωριστεί σε τρεις ενότητες διάρκειας δυο ωρών η κάθε μια. Θα γίνει ανασκόπηση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Κύπρου ξεκινώντας από την Αγγλοκρατία και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας.


Η διαλέξεις θα προβληθούν οπτικογραφημένες στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το πρόγραμμα πιο πάνω:


Για συμμετοχή και παρακολούθηση των διαλέξεων παρακαλώ πατήστε εδώ