Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας


En-English: Aim: The acquaintance of the Cypriot youth of our Diaspora with the Greek Language, as well as with Cypriot dialect and the various languages spoken in Cyprus through the years.

ΕL-Ελληνικά: Στόχος: Η γνωριμία των Απόδημων νέων μας με την ελληνική γλώσσα, καθώς και με την κυπριακή διάλεκτο και τις διάφορες γλώσσες που μιλήθηκαν στην Κύπρου μέσα από το πέρασμα των χρόνων.


Greek Language Lessons / Μαθήματα Ελληνικής γλώσσας

En-English: The lessons will be offered online by University of Cyprus in cooperation with the Presidential Commissioner’s Office.

These fast-paced Greek Language lessons, with three weeks duration, will be offered within July 2020. Classes will be held live three times a week for a duration of two hours each. The lessons will be delivered via Zoom and will be offered twice at the same day, so as to accommodate as many expatriates as possible from our youth community in in different countries.

The level of the Greek Language lessons offered targets beginners.

To register and participate please press here:

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
06/07/20
07/07/20
08/07/20
09/07/20
10/07/20
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 1
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 1
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 1
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 1
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 2
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 2
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 2
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 2
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 3
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 3
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 3
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 3
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
13/07/20
14/07/20
15/07/20
16/07/20
17/07/20
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 4
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 4
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 4
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 4
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 5
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 5
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 5
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 5
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 6
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 6
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 6
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 6
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
20/07/20
21/07/20
22/07/20
23/07/20
24/07/20
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 7
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 7
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 7
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 7
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 8
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 8
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 8
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 8
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου
11:00-13:00
Greek Language- Lesson 9
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 9
Stella Alexiou/ Στέλλα Αλεξίου

16:00-18:00
Greek Language- Lesson 9
Ελληνική Γλώσσα - Μάθημα 9
Vasiliki Erotokritou / Βασιλική Ερωτοκρίτου

ΕL-Ελληνικά: Τα μαθήματα θα προσφερθούν διαδικτυακά μέσα από πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας.

Πρόκειται για ταχύρρυθμα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων κατά τον μήνα Ιούλιο 2020. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ζωντανά μέσω Zoom τρεις (3) φορές την εβδομάδα με διάρκεια δυο (2) ώρες το κάθε μάθημα. Τα μαθήματα θα επαναλαμβάνονται εντός της ίδιας μέρας σε διαφορετικό χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι Απόδημοι νέοι μας, σε διαφορετικές χώρες.

Το επίπεδο των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας θα αφορά αρχάριους.

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα παρακαλώ πατήστε εδώ:

Lecture «Cypriot Language History» / Διάλεξη «Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου»

En-English: The University of Cyprus in collaboration with the Presidential Commissioner's Office offer lecture on the various languages ​​spoken in Cyprus over the years. The lecture will be delivered via Zoom Software Platform and it will be offered twice on the same day, so as to participate as many expatriate youth in different countries.

Τhe teaching language is Greek.

To register and participate please press here:

MONDAY
27/07/20
11:00-13:00
Cypriot Language History (LIVE)
Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου (Z)
Anna Panayiotou - Triantafyllopoulou

16:00- 18:00
Cypriot Language History (LIVE)
Γλωσσική Ιστορία της Κύπρου (Z)
Άννα Παναγιώτου- Τριανταφυλλοπούλου

ΕL-Ελληνικά: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, προσφέρει διάλεξη για τις γλώσσες που μιλήθηκαν στην Κύπρο μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Η διάλεξη θα γίνει μέσω Zoom και θα επαναληφθεί εντός της ίδιας μέρας σε διαφορετικό χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουν να την παρακολουθήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι Απόδημοι νέοι μας, σε διαφορετικές χώρες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Για να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα παρακαλώ πατήστε εδώ: