Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Επίτροπος Προεδρίας: Η Κυβέρνηση αρωγός και συμπαραστάτης στις ανάγκες των Σχολείων Ναρέκ


Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου, στο πλαίσιο επισκέψεών του σε σχολεία όπου φοιτούν μαθητές που ανήκουν στις Θρησκευτικές Ομάδες της Κύπρου, είχε σήμερα 14/11/2019 συνάντηση με τη Διεύθυνση, τον Πρόεδρο και αντιπροσωπεία της Σχολικής Εφορείας των Σχολείων Ναρέκ.

Τον Επίτροπο Προεδρίας συνόδευσε ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Κυπριανός Λούης, στην παρουσία του Εκπροσώπου των Αρμενίων στη Βουλή κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν και έχουν ληφθεί αποφάσεις τόσο για θέματα υποδομής, συντήρησης και αναβάθμισης διαφόρων εγκαταστάσεων του Σχολείου όσο και για θέματα που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου Σχολείου. Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στη στελέχωση με εξειδικευμένο και προσοντούχο προσωπικό που να μπορεί να διδάσκει την αρμενική γλώσσα και ιστορία, καθώς επίσης και για παραχώρηση εκπαιδευτικού υλικού ιστορίας γραμμένου στη Δυτική Αρμενική Γλώσσα. Επίσης, συζητήθηκαν τρόποι αύξησης του αριθμού των μαθητών με αρμενική καταγωγή στα σχολεία Ναρέκ μέσω πιθανής επέκτασης του Γυμνασιακού κύκλου σε Λυκειακό, ώστε να υπάρχει συνεχής φοίτηση των μαθητών.

Ο Επίτροπος Προεδρίας, επισημαίνοντας τη διαφορετικότητα του συγκεκριμένου σχολείου, αφού μέσω των σχολείων Ναρέκ διδάσκεται και διατηρείται η αρμενική παράδοση, ιστορία και γλώσσα, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει σε όλα τα επίπεδα το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του Σχολείου για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία του.