Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

2019 - Φιλοξενία παιδιών της Διασποράς, ηλικίας 12-17 ετών


Το Πρόγραμμα αφορά επίσκεψη στην Κύπρο Νέων Παιδιών Απόδημων Κύπριων ηλικίας 12-17 ετών. Λειτουργεί σε ετήσια βάση και το 2019 ήταν η πρώτη χρονιά λειτουργίας του.

Αρμόδιο Γραφείο για υλοποίηση του Προγράμματος είναι το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας / Υπηρεσία Κυπρίων της Διασποράς και Επαναπατρισθέντων, έχει τη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τα παιδιά τρίτης και τέταρτης γενιάς πίσω και κοντά στις ρίζες τους. Να γνωρίσουν την Κυπριακή κουλτούρα, να μιλήσουν και να ακούσουν την ελληνική γλώσσα και την κυπριακή διάλεκτο, να επισκεφθούν ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία και χώρους, να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά, ήθη και παραδόσεις.

Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν στο νησί μας από τις 2-12/7/2019. Πιο κάτω παρατίθενται φωτογραφίες από τις δραστηριότητές τους.