Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Στοιχεία Επικοινωνίας


Για επικοινωνία με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας παρακαλούμε όπως απευθύνεσθε :

1. Ρέβη Θεμιστοκλέους (Ιδιαιτέρα Επιτρόπου Προεδρίας)

Τηλέφωνο Γραφείου: 22400102

Φαξ: 22400173

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rthemistokleous@presidency.gov.cy

ή

2. Σοφία Χατζηγιαννακού

Τηλέφωνο Γραφείου : 22400238

Φαξ. : 22400173

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: schatziyiannakou@presidency.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κυριάκου Μάτση 56, 1082 Λευκωσία

Ιστοσελίδα Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας: http://www.presidentialcommissioner.gov.cy