Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Μετά από εισήγηση και ενέργειες του Επιτρόπου Προεδρίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο για την επιδιόρθωση/συντήρηση των οικιών στις οποίες διαμένουν εγκλωβισμένοι, με ποσό ύψους €1.300,000. Το όλο έργο έχει βάθος τριών χρόνων.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι επανεγκατασταθέντες έχουν παιδιά τα οποία φοιτούν στο κατεχόμενα σχολεία μας και κτήρια κοινής ωφέλειας.

Για υποβολή αιτήσεων παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυποΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΙΚΙΑΣ.pdf