Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

  • Επισκέψεις στα Σχολεία

   Έχοντας συναίσθηση ότι η παρεχόμενη παιδεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνοχή και τη διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας της κάθε θρησκευτικής ομάδας, ο Επίτροπος Προεδρίας, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μεριμνά για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σχολείων τους.
    Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος Προεδρίας πραγματοποιεί επί τόπου επισκέψεις στα σχολεία που φιλοξενούν παιδιά από θρησκευτικές ομάδες (Δημοτικό Αγίου Μάρωνα, Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσιο ΝΑΡΕΚ, ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ και το Σχολείο Αγίας Μαρίας) και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όσα άλλα τους απασχολούν. Οι επί τόπου επισκέψεις παρέχουν την δυνατότητα απευθείας συναντήσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων και τους μαθητές, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να υποστηριχθούν οι ανάγκες του κάθε σχολείου με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ως απόρροια των πιο πάνω επισκέψεων είναι τα ακόλουθα:
     - Προώθηση του αιτήματος για την κατάρτιση προγράμματος σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ΝΑΡΕΚ και ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ.

     - Υποστήριξη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, του εκπαιδευτικού έργου του ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ, μέσω της επίσημης συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και του πολυπολιτισμικού του χαρακτήρα με την αρωγή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

     - Μετάβαση μαθητών με σχολικά λεωφορεία στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρωνα.


     - Ανέγερση στεγάστρου στην αυλή του Σχολείου ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ κατόπιν συνεννόησης με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

    • Καταγραφή της Κυπριακής Μαρωνίτικης Αραβικής
     Η συνεχής υποστήριξη στην πορεία εργασίας για τη συστηματική καταγραφή της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι πέντε πρώτες φάσεις της έρευνας που διεξάγεται για την καταγραφή της γλώσσας.