Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

Για εισηγήσεις που αφορούν την ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mpapageorgiou@presidency.gov.cy