Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων της Διασποράς και Εθνική Στρατηγική για τους Κυπρίους της Διασποράς, ΓΤΠ 22/02/2023


Ολοκληρώνεται σήμερα μία προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, για μία σημαντική πρωτοβουλία, ίσως την πιο σημαντική που αφορά τους Κυπρίους Απόδημους μας, με την έγκριση της Πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου, όσον αφορά τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κυπρίων της Διασποράς.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και πρωτοποριακό έργο που θα δώσει πολλαπλά οφέλη τόσο στην Κύπρο, όσο και στους ίδιους τους Αποδήμους μας.

Για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου έργου συνέβαλαν διάφοροι φορείς και υπηρεσίες, όπως το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

Η πλατφόρμα για τους Κύπριους της Διασποράς, θα αποτελείται από δύο επιμέρους σελίδες, τη σελίδα της Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς και τη σελίδα Μάθε τις Ρίζες σου.

Η πρώτη σελίδα, της Καταγραφής Κυπρίων της Διασποράς, έχει σκοπό τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική καταγραφή Κυπρίων της Διασποράς. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουμε τους Κύπριους σε όποιο μέρος του πλανήτη και να βρίσκονται, κάτι που για πρώτη φορά θα γίνει επίσημα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πέραν από αυτό, θα δώσει την ευκαιρία για τη δημιουργία μητρώου Επιστημόνων, Ακαδημαϊκών, Επιχειρηματιών της Διασποράς, αφού στο εξωτερικό διαπρέπουν αξιόλογοι και καταξιωμένοι συμπατριώτες μας.

Η δεύτερη επιμέρους σελίδα, Μάθε τις Ρίζες σου έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σ’ όλους τους αποδήμους μας από την προσχολική ηλικία και έπειτα. Σκοπό της είναι η γνωριμία και διατήρηση των Κυπρίων της Διασποράς με τις ρίζες, τις παραδόσεις, τη γλώσσα και την ιστορία τους.

Η Διαδικτυακή πλατφόρμα Κυπρίων της Διασποράς είναι έτοιμη και θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ημερών. Μπορείτε να την βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://cydiaspora.gov.cy/

Παράλληλα, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, δημοσιεύει σήμερα την Εθνική Στρατηγική για τους Κύπριους της Διασποράς. Πρόκειται για την αναθεωρημένη στρατηγική, αφού μέσα από τις εμπειρίες και τη συνεργασία μας με τις Οργανώσεις των Αποδήμων μας, θέσαμε και επαναπροσδιορίσαμε δράσεις και στόχους για την περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Απόδημου Ελληνισμού.

Θερμές ευχαριστίες σε όλους όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση της Στρατηγικής και ιδιαίτερα το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

Την Στρατηγική πέραν από την έντυπη της μορφή, μπορείτε να την βρείτε και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, στο σύνδεσμο: Εθνική Στρατηγική για τους Κυπρίους της Διασποράς 2023-2028

Οι Απόδημοι μας αποτελούν διαχρονικά τους καλύτερους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό και είναι πολύτιμοι για την πατρίδα μας. Είναι χρέος και καθήκον μας να υλοποιούμε έργα, δράσεις και προγράμματα για την προώθηση και περαιτέρω αξιοποίηση τους. Εκφράζουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για την πολύπλευρη προσφορά τους προς την Κύπρο και ιδιαίτερα στην προώθηση του εθνικού μας θέματος. Είμαστε περήφανοι για το γνήσιο αυτό κομμάτι του Ελληνισμού.