Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Προκήρυξη θέσης για παροχή υπηρεσιών Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης στα ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ΓΤΠ 01/06/2022


ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (στη θέση δασκάλου/ας Δημοτικής Εκπαίδευσης – μόνιμους/συμβασιούχους/αντικαταστάτες /αδιόριστους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών ενός/μίας (1) δασκάλου/ας στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οι οποίες αφορούν σε εκτέλεση διδακτικών καθηκόντων για παροχή κατ’ οίκον εκπαίδευσης σε μαθητή που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ταχυδρομικώς (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (pseveris@papd.mof.gov.cy), μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, το αργότερο.

Η παροχή υπηρεσιών θα είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (01/09/2022 – 31/08/2023), με δυνατότητα ανανέωσης. Τα κριτήρια επιλογής επισυνάπτονται.

Ο/Η εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετικό συμβόλαιο και πριν από αυτό θα τύχει πλήρους και λεπτομερούς ενημέρωσης για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της θέσης, καθώς και ανάλυση των οικονομικών όρων του συμβολαίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 22806371/22800713.
ΙΠ