Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Αναθεωρημένη λίστα γιατρών από ΥΠΕΞ για Κύπριους στο εξωτερικό, Φιλελεύθερος, 1η Απριλίου 2020


Την έναρξη συνεργασίας με δίκτυα ιατρών που έχουν συσταθεί για την εξυπηρέτηση Κυπρίων πολιτών που βρίσκονται στο εξωτερικό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ειδικές ρυθμίσεις έχουν γίνει για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, τις δύο χώρες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση συμπατριωτών μας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρειάζεται να επικοινωνήσουν με ιατρό, μπορούν να το πράξουν αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση doctors@cypriotfederation.org.uk ή καλώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο την ειδική γραμμή επικοινωνίας 0207 124 4090, μέσω της οποίας θα έχουν πρόσβαση σε δίκτυο γιατρών που έχει συσταθεί σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους πιο κάτω ιατρούς που μετέχουν στο δίκτυο:

ΑΘΗΝΑ
Δρ. Νίκος Ιωάννου — Καρδιολόγος +30 6932275185
Δρ. Αντώνης Πολυδώρου — Καρδιολόγος +30 6946825858
Δρ, Κώστας Χριστοδούλου — Γυναικολόγος +30 6944541571
Δρ. Μιχάλης Παπαδημητρίου — Χειρούργος ουρολόγος +30 6977998088
Δρ. Μιχάηλ Κυμίσης — Παθολόγος +30 6932967771
Δρ. Αντρέας Ζαμπάς — Γυναικολόγος +30 6972910006
Δρ. Σάββας Ιωαννίδης — Γενικός Χειρουργός +30 6944528132

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δρ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους — Παθολόγος +30 6944601449
Δρ. Δημήτρης Ευσταθίου — Χειρούργος +30 6945466070
Δρ. Χάρης Φωκάς — Καρδιολόγος +30 6944845244
Δρ. Λάμπρος Ραζής — Χειρούργος Οφθαλμίατρος +30 6979110033

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Δρ. Νίκος Νικολαΐδης — Γυναικολόγος +30 6945383881

Κύπριοι που βρίσκονται σε άλλες χώρες μπορούν να επικοινωνούν με τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για να λαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας ιατρών με τους οποίους έχουν γίνει διευθετήσεις, εκεί όπου αυτό ήταν δυνατόν, για παροχή υπηρεσιών σε Κύπριους πολίτες. Ο κατάλογος των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας είναι προσβάσιμος από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στην διεύθυνση.