Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ο Επίτροπος Προεδρίας θα συμμετέχει στις 19/7/2021 σε διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Freedom, democracy, citizenship and ethnicity under the rule of law - Διοργανωτές : Lobby for Cyprus


A webinar to mark 47 years since the Turkish invasions of Cyprus in 1974 and 200 years since the start of the Greek Revolution in 1821

Wednesday 21 July 20217pm BST

To Register to the webinar please press here