Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Διαδικτυακή συζήτηση Επιτρόπου Προεδρίας με την Ηγεσία της Κυπριακής Διασποράς και με Πρόξενους της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, ΓΤΠ 25/02/2021Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου συμμετείχε, σήμερα, σε διαδικτυακή συζήτηση στην οποία έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι των Οργανώσεων των Αποδήμων μας, Πρόξενοι της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Υπεύθυνος για θέματα Προξενικών Υποθέσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απόδημοί μας και τρόποι επίλυσής τους με την βοήθεια των Προξενείων μας αλλά και καλύτερου συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών στην Κύπρο όσο αφορά θέματα Κυπρίων Διασποράς. 

Αποφασίστηκε η δημιουργία της «Γραμμής των Κυπρίων Διασποράς» σε συνεργασία με τα Προξενεία και άλλες αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για πιο αποδοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Αποδήμων μας.

Πέραν της στήριξης των Προξενείων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Αποδήμων μας θα δημιουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι Κύπριοι της Διασποράς μας θα μπορούν να θέτουν τα αιτήματά και ερωτήματα τους. Το γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας θα συντονίζει την όλη διαδικασία οριζόντια για πιο γρήγορη επίλυση στα αιτήματα αυτά.

Η Διασπορά μας αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα κεφάλαια για την Κύπρο μας. Οι διαχρονικοί αγώνες τους για την Κύπρο είναι τεράστιας σημασίας. Η Κυβέρνηση και η Πολιτεία παραμένουν δίπλα τους και ιδιαίτερα στη νέα γενιά της Διασποράς μας που είναι οι αυριανοί ηγέτες των αποδήμων μας.