Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφου, ΓΤΠ 02/11/2021


Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών για στήριξη και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν Κύπριους της Διασποράς, Εγκλωβισμένους, Θρησκευτικές Ομάδες και ανθρωπιστικά θέματα, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας και οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, υπέγραψαν σήμερα, 02/11/2021, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου  ο καθ. Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ως ένα από τους βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων μας, έτσι ώστε με τα διάφορα προγράμματα που προσφέρονται να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις ανέφερε ότι τόσο τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου, τα οποία στοχεύουν στην προσιτή ακαδημαϊκή αριστεία και την επιτυχή διασύνδεση με την αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όσο και οι διάφορες δράσεις προσφοράς στο κοινωνικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας, υλοποιούνται ήδη από το Πανεπιστήμιο και αναμένεται να ενταχθούν στις κοινές δράσεις του Μνημονίου Συνεργασίας.

Στα πλαίσια της συνάντησης, ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι, με την υπογραφή του Μνημονίου παρέχεται η δυνατότητα στις δύο πλευρές να  συνεργαστούν τόσο σε εκπαιδευτικές δράσεις όσο και σε ερευνητικές, στηρίζοντας το έργο του Γραφείου του Επιτρόπου ποικιλοτρόπως αφού μεταξύ άλλων, μέσα από το Μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο προσφέρει υποτροφίες σε παιδιά εγκλωβισμένων γονέων και σε νέους της ομογένειας μας.

(ΡΜ/ΝΓ)