Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Intervention by the Presidential Commissioner at the National Federation of Cypriots in UK, General Virtual Meeting, 29/10/2020