Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) θα προσφέρει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα. Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται σε σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και καλύπτει, επίσης, πτυχές της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού.

Κατά το τρέχον σχολικό έτος το Πρόγραμμα θα προσφέρεται διαδικτυακά την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου 2021 μέσω του Διαδικτυακού Περιβάλλοντος Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αναπτύσσεται σε περιβάλλον Moodle. Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται Δευτέρα και Παρασκευή μεταξύ των ωρών 17.00-19.00 (τοπική ώρα Κύπρου). Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη μορφή του Προγράμματος βρίσκονται αναρτημένες στον ιστόχωρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), καθώς και στο συνημμένο ενημερωτικό κείμενο.

Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf από τις 16 Νοεμβρίου μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση omogenis@cyearn.pi.ac.cyΤο έντυπο της αίτησης επισυνάπτεται.

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της πιο πάνω ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

ΙΠ