Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας στην Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου


Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου αναζητά για Άμεση πρόσληψη: Διοικητικό προσωπικό/Συντονιστή του τρέχοντος Projekt. Η απασχόληση είναι για 23 ώρες την εβδομάδα, ενώ η αμοιβή κυμαίνεται ανάλογα με τα προσόντα, έως το TV-L E8. Η Προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι αρχικά μέχρι τις 31.12.2021.

Αρμοδιότητες

• Συντονισμός του γραφείου της Ελληνικής Κοινότητας

• Συντονισμός του Projekt SoViΑ που χρηματοδοτείται από το Senat

• Γενική αλληλογραφία και επικοινωνία με τα μέλη, τους Συλλόγους του ΕΠΚ, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

• Διοικητικές και οργανωτικές δραστηριότητες (πχ. διοργάνωση εκδηλώσεων)

• Γενική διαχείριση ηλεκτρονικών Δεδομένων

• Συμμετοχή σε συναντήσεις με φορείς δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

• Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ, Συντονισμός των ομάδων του ΕΠΚ

• Γενική κοινωνική συμβουλευτική στα Γερμανικά και στα Ελληνικά

Επαγγελματικά Προσόντα και Απαιτήσεις:

• Πτυχίο πανεπιστημίου ή κάποιο αποδεικτικό ανάλογης κατάρτισης

• Εμπειρία στον κοινωνικό χώρο

• Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

• Καλή γνώση υπολογιστών και του προγράμματος MS Office

• Δυνατότητα σε ευέλικτες ώρες εργασίας ενίοτε Σαββατοκύριακα και τις βραδινές ώρες

• Ευελιξία και οργανωτικό ταλέντο

• Πολύ καλή γνώση Γερμανικών και Ελληνικών

Η Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου καλεί τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τις αιτήσεις τους μέσω e-mail στο info@gr-gemeinde.de ή ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι τις 14.12.2020 στη διευθύνση:

Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V. Mittelstr. 33, Berlin 12167