Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ΓΤΠ 28/6/2022


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι, στην επίσημη ιστοσελίδα της (http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ) αναρτήθηκαν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:
  1. Αιτήσεις Υποψήφιων Εκπαιδευτικών για Διορισμό σε Θέση Αντικαταστάτη
  2. Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Δημοτική Εκπαίδευση
  3. Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Γενική Εκπαίδευση
  4. Ενδιαφέρει Υποψήφιους Εκπαιδευτικούς καθώς και Εκπαιδευτικούς Αορίστου Χρόνου στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
  5. Ενδιαφέρει Εκπαιδευτικούς για υπηρεσία στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου
  6. Αιτήσεις για Διορισμό στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Ηνωμένου Βασιλείου

(ΜΒ/ΕΧΡ)