Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

PSEKA Announcement - September 30, 2020 at 12PM – Celebrate the 60th Anniversary of the Independence of the Republic of Cyprus


Celebrations of the 60th Anniversary of the Independence of the Republic of Cyprus - 30 September 2020 at 12PM - To read PSEKA Announcement please press here