Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Προκήρυξη θέσης για παροχή υπηρεσιών Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης στα ελληνορθόδοξα σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων


Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης (στη θέση δασκάλου/ας δημοτικής εκπαίδευσης– μόνιμους/συμβασιούχους/αντικαταστάτες/ αδιόριστους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) για την παροχή υπηρεσιών ενός/μίας δασκάλου/ας στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η οποία αφορά εκτέλεση διδακτικών καθηκόντων στα Ελληνορθόδοξα Σχολεία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ταχυδρομικώς (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 2006 Λευκωσία) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ageorgiou@schools.ac.cy), μέχρι τις 21 Αυγούστου 2020.

Η παροχή υπηρεσιών θα είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (1/09/2020 – 31/08/2021), με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο/Η εκπαιδευτικός που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σχετικό συμβόλαιο και πριν από αυτό θα τύχει πλήρους και λεπτομερούς ενημέρωσης για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Πατριαρχείου, καθώς και ανάλυσης των οικονομικών όρων του συμβολαίου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22800661/713.