Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Συνεργασίες με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα - Ανακοίνωση ΤΕΠΑΚ για μεταπτυχιακά προγράμματα


Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας μέσα από τις συνεργασίες που έχει με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για παροχή υποτροφιών σε Κύπριους της διασποράς και τέκνων εγκλωβισμένων γονέων, ενημερώνει ότι το ΤΕΠΑΚ έχει προκηρύξει τα μεταπτυχιακά του προγράμματα τα οποία αφορούν:

Προγράμματα Μάστερ 2021-22
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου - 15 Απριλίου 2021
Έναρξη φοίτησης: 6 Σεπτεμβρίου 2021

Στην Ελληνική γλώσσα:
MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία (Ζώων/Φυτών/Τροφίμων)
MSc Ηλεκτρολογική Μηχανική
MSc Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
MSc Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων
MSc Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
MSc Βιοϊατρική Μηχανική
MSc Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά
MSc Μηχανολογική Μηχανική
MSc Ναυτιλιακά και Διοίκηση
MSc Ενεργειακά Συστήματα
MSc Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
MSc Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός
ΜΑ Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης
MSc Γεωπληροφορική και Γεωχωρικές Τεχνολογίες

MSc Interaction Design
Master in Public Health (MPH)
MSc in Cognitive Neurorehabilitation
MA Computer Assisted Language Learning – CALL

Όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=434570.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 15 του Απρίλη 2021 την αίτησή τους.