Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

21/7/2021 - The Presidential Commissioner will participate at the Webinar: Freedom, democracy, citizenship and ethnicity under the rule of law - organized by Lobby for Cyprus


A webinar to mark 47 years since the Turkish invasions of Cyprus in 1974 and 200 years since the start of the Greek Revolution in 1821

Wednesday 21 July 20217pm BST

To Register to the webinar please press here
Σελίδα: Announcements

Προσθήκη/Τροποποίηση καταχώρησης.
Η σελίδα αυτή, έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση: ../All/4F31BBFC04214239C22587170040F9A0?OpenDocument

Τα αρχεία στη σελίδα αυτή, έχουν την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ../all/4F31BBFC04214239C22587170040F9A0/$file/lobby-for-cyprus-webinar-cyprus- 2.png?openelementΑνακοινώσεις :
Συνεντεύξεις:
Ομηλίες:
Ημερομηνία :
19/07/2021
Τίτλος :
21/7/2021 - The Presidential Commissioner will participate at the Webinar: Freedom, democracy, citizenship and ethnicity under the rule of law - organized by Lobby for Cyprus
lobby-for-cyprus-webinar-cyprus- 2.png
Ημερομηνία Λήξεως :
19/01/2022
Διαγραφή :
Γενικές Αναλκοινώσεις:
Εμφάνηση στη σελίδα των Αποδήμων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Αγνοουμένων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Εγλωβισμένων:
Εμφάνηση στη σελίδα των Θρησκευτικών Ομάδων:
Εμφάνηση στη σελίδα της Κατ. Θρησκευτικής και Πολιτιστικής κληνομιάς:

Εισαγωγή Κειμένου :
A webinar to mark 47 years since the Turkish invasions of Cyprus in 1974 and 200 years since the start of the Greek Revolution in 1821

Wednesday 21 July 20217pm BST

To Register to the webinar please press here

Back To Top