Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ικανοποίηση Οργάνωσης Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων για συνάντηση ΝτιΚάρλο με ΔΕΑ, ΚΥΠΕ 16/03/2023


Επιστολή στην Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο απέστειλε η Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδηλώτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, εκφράζοντας ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα της συμπεριέλαβε συνάντηση με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ) και την πεποίθηση ότι θα ενεργήσει για υπερπήδηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η ΔΕΑ στο έργο της.

Όπως σημειώνει η Οργάνωση, αυτό το γεγονός το ερμηνεύει ως ένδειξη ενδιαφέροντος τόσο της ιδίας όσο και του Γενικού Γραμματέα για το ανθρωπιστικό πρόβλημα των Αγνοουμένων, αλλά και τη μέριμνα τους για στήριξη και βοήθεια στη ΔΕΑ ώστε να καταστεί το έργο της όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό και χωρίς περαιτέρω αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Η Οργάνωση τόνισε στην κ. ΝτιΚάρλο την ανάγκη να πεισθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργασθούν με ειλικρίνεια στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής και μόνο προσέγγισης. «Πιο συγκεκριμένα να πεισθούν να διαβιβάσουν στη ΔΕΑ τις πληροφορίες που αποδεδειγμένα κατέχουν για χώρους ταφής ή χώρους όπου μετακινήθηκαν οστά αγνοουμένων και να της επιτρέψουν ελεύθερη διακίνηση χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς», ανέφερε στην επιστολή.

Καταλήγοντας, η Οργάνωση εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο πλαίσιο της αποστολής της η κ. ΝτιΚάρλο θα ενεργήσει με τρόπο ώστε να υπερπηδηθούν δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΑ στο έργο της, βοηθώντας έτσι στην προώθηση ενός προβλήματος που ταλανίζει για δεκαετίες χιλιάδες οικογένειες και από τις δύο κοινότητες. 

(ΚΥΠΕ/ΘΚΕ/ΗΦ)