Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Εικαστικό Διαγωνισμό για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων Δήμου Λεμεσού, ΓΤΠ 18/05/2021


Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πληροφορούν ότι, η Κριτική Επιτροπή του Εικαστικού Διαγωνισμού για Ανέγερση Μνημείου Αγνοουμένων Δήμου Λεμεσού, λαμβάνοντας υπόψη της τις συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής προτάσεων κατά τρεις εβδομάδες.

Ως εκ τούτου, ως νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.