Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Η ΔΕΑ έλαβε δωρεά ύψους €150,000 από την Ελληνική Δημοκρατία, ΚΥΠΕ 14/4/2022


Η Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ), έλαβε δωρεά ύψους €150,000 από την Ελληνική Δημοκρατία την 13η Απριλίου 2022. Η δωρεά αυτή αυξάνει τη συνολική συνεισφορά της Ελλάδας προς τη ΔΕΑ στις €345,000 από το 2006.
Ανακοίνωση της ΔΕΑ αναφέρει ότι το 2022, αυτό το κονδύλι θα υποστηρίξει το έργο της ΔΕΑ για την εκταφή, την ταυτοποίηση και την επιστροφή των λειψάνων των αγνοουμένων στην Κύπρο, με στόχο τον τερματισμό της αβεβαιότητας που έχει επηρεάσει τις οικογένειες για τόσα χρόνια.

Προστίθεται ότι η  ΔΕΑ βασίζεται στην στήριξη που παρέχουν οι χορηγοί για την υλοποίηση του δικοινοτικού της έργου που ανακουφίζει τον πόνο των πληγέντων οικογενειών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος δωρητής της ΔΕΑ.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΡ/ΓΒΑ)