Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ο Επίτροπος Προεδρίας συναντήθηκε στο γραφείο του, με τον Πρόεδρο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, όπου συζήτησαν θέματα των αρμοδιοτήτων τουΟ Επίτροπος Προεδρίας συναντήθηκε στο Γραφείο του με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου κ. Πρόδρομο Αλαμπρίτη και Μενέλαο Μενελάου.

Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της νέας γενιάς της Διασποράς μας και πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν δράσεις και προγράμματα που θα φέρουν πιο κοντά στις ρίζες τους αυτά τα νέα παιδιά. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας είναι από τους βασικούς στόχους της Εθνικής μας Στρατηγικής για την Διασπορά.

Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία μητρώου νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και συζητήθηκαν καλύτεροι τρόποι αξιοποίηση τους.

Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο άντλησης κονδυλίων από Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τη νέα γενιά των Ομογενειακών μας Οργανώσεων.

Η νέα γενιά της Διασποράς μας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας, αυτοί είναι ο αυριανοί ηγέτες των ομογενειακών μας οργανώσεων και η κυβέρνηση τους στηρίζει και θα συνεχίσει να τους στηρίζει με όλα τα μέσα.

Τέλος λήφθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν την νέα γενιά, των Θρησκευτικών μας ομάδων, αυτές των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.