Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus


Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών για στήριξη και αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν Κύπριους της Διασποράς, Εγκλωβισμένους, Θρησκευτικές Ομάδες και ανθρωπιστικά θέματα, το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας και το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus υπέγραψαν σήμερα, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, o Εκτελεστικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Φλώρος Βωνιάτης.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Εκτελεστικός Σύμβουλος του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, στην παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, της διευθυντικής ομάδας και τους κοσμήτορες, καλωσόρισε τον Επίτροπο Προεδρίας, αναφέροντας ότι η συνεργασία βασίζεται σε σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού, πρωτίστως προς τον Επίτροπο Προεδρίας και στο έργο που επιτελεί το Γραφείο του.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ως ένα από τους βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων μας, έτσι ώστε με τα διάφορα προγράμματα που προσφέρονται να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. 

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Βωνιάτης σημείωσε πως δρομολογούνται άμεσα περαιτέρω πρωτοβουλίες συνεργασίας με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου επιθυμεί να συμβάλει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, στην προαγωγή της ευημερίας των Κυπρίων της Διασποράς.

Στην παρέμβαση του, ο κ. Βωνιάτης ανάφερε ότι η ακαδημαϊκή αριστεία των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου παρέχει τα εφόδια για ομαλή και συνάμα ανταγωνιστική ένταξη των αποδήμων Κυπρίων και των τέκνων εγκλωβισμένων γονέων στην αγορά εργασίας. Κοινή συνισταμένη στο πλαίσιο της συνεργασίας είναι αναντίρρητα και η προσφορά με δράσεις προς τη κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, αρωγός σε θέματα κοινωνικής παρουσίας, ευελπιστεί ότι η στενότερη επαφή με το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας θα οδηγήσει και στην υλοποίηση επιπρόσθετων ενεργειών κοινωνικής πρόνοιας.

Στα πλαίσια της Τελετής, ο Επίτροπος Προεδρίας επισήμανε ότι οι δύο πλευρές θα εργαστούν σε ένα πλαίσιο κοινής δράσης τόσο για θέματα που αφορούν Κυπρίους Διασποράς, αλλά και για άλλα θέματα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας όπως η προσφορά, επί ετήσιας βάσης, υποτροφιών σε παιδιά εγκλωβισμένων γονέων.