Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Προεδρίας κ Φώτη Φωτίου στο διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή» η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία του Γραφείου του με το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τη ΝΕΠΟΜΑΚ, ΓΤΠ 2/12/2020


Χαίρομαι πολύ για την πραγματοποίηση αυτού του εργαστηρίου, για το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση όλων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Ουσιαστικά, σήμερα εγκαινιάζουμε μια σειρά διαδικτυακών εργαστηρίων για θέματα κλιματικής αλλαγής, με το πρώτο να έχει ως θέμα «Γαλάζια Ανάπτυξη και Κλιματική Αλλαγή». Στόχος είναι η ανάδειξη των περιβαλλοντικών θησαυρών του τόπου μας, ο εντοπισμός των περιβαλλοντικών προκλήσεων και η πρόταση λύσεων που θα διαμορφώσουν ένα διαφορετικό μέλλον με ελαχιστοποιημένες, έστω, τις απειλές για το περιβάλλον.

Στόχος είναι επίσης να καταστήσουμε κοινωνούς των εν λόγω προκλήσεων και προβλημάτων και τους συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό. Οι νέοι της Διασποράς μας έχουν σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουν στην προσπάθεια αυτή και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύεται από τη ΝΕΠΟΜΑΚ με τις διάφορες διαδικτυακές της δράσεις, όπως και η προκειμένη, στην οποία θα έχουμε ομιλητές που είναι πλήρως εξειδικευμένοι στα θέματα που θα καλυφθούν.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Περιβάλλοντος, κυρία Κλέλια Βασιλείου για τη συνεργασία και τη στήριξη αυτής της προσπάθειας που μαζί ξεκινήσαμε σήμερα.

Σχετικά, έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί ότι η απειλή της κλιματικής αλλαγής και τα όσα μπορεί να επισυμβούν στις επόμενες δεκαετίες, αφορούν πιο άμεσα τους σημερινούς νέους. Γι’ αυτό και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις δράσεις που προωθούνται με τη συμμετοχή κυρίως νέων. Ό,τι και όσα επιτύχουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι αυτούς και τις επόμενες γενιές που αφορούν περισσότερο.

Φίλες και Φίλοι,

Θα γνωρίζετε ότι η Κύπρος ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία για αντιμετώπιση της απειλής της κλιματικής αλλαγής. Έναυσμα δόθηκε από το ιδιαίτερα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε πριν από δυο χρόνια από το Ινστιτούτο Κύπρου με τη συμμετοχή επιστημόνων και προσωπικοτήτων από 35 χώρες. Με τη συνεργασία των αρμοδίων κυβερνητικών φορέων προωθήθηκαν ενέργειες με τις οποίες διευρύνθηκαν οι σχέσεις με γειτονικά κράτη για αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και τον περιορισμό των συνεπειών της.

Ως γνωστό, η Κύπρος υπέγραψε και εφαρμόζει την παγκόσμια Συμφωνία των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή, που επιτεύχθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015. Πρόκειται για την πρώτη οικουμενική και νομικά δεσμευτική συμφωνία για το κλίμα, που κυρώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2016. Αυτή η συμφωνία είναι ένα κοινό σχέδιο δράσης για να συγκρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδο χαμηλότερο από δυο βαθμούς Κελσίου (2°C) στην περίοδο μετά από το 2020.

Όπως τόνισε σχετικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η διεθνής κοινότητα πρέπει να παραμείνει δεσμευμένη στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, διότι μόνο με συλλογική δράση σε διεθνές επίπεδο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανεπιθύμητες συνέπειες.

Η πολιτική της Κυβέρνησής μας, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, είναι να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί, στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συνεργασίας και να ανταποκριθούμε στο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο κλιματικής δράσης που έχουμε υποβάλει με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πέραν των ενεργειών του Ινστιτούτου Κύπρου, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα αξιόλογο διεθνές επιστημονικό δίκτυο και έγινε επίκεντρο συνεργασιών, η Κύπρος ενίσχυσε τον ρόλο της για την προστασία του περιβάλλοντος, με την ανάληψη της προεδρίας της ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για θέματα εκπαίδευσης και διαφώτισης  σχετικά με την αειφορία της ανάπτυξης.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας το εθνικό σχέδιο που έχει καταθέσει η χώρα μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων, έχει προωθήσει και σημαντικά προγράμματα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δυο άξονες του εργαστηρίου, η Γαλάζια Ανάπτυξη και η Κλιματική Αλλαγή, θα αναπτυχθούν σε όλη την έκταση τους από τους ειδικούς, στους οποίους και απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες, όπως, βέβαια, και στους νέους της Διασποράς μας που έβαλαν στις προτεραιότητες τους, μαζί με το εθνικό μας θέμα, και τα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Κύπρο μας.

Η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι πάντα δίπλα μας. Όπως και εμείς δίπλα της.

Εύχομαι κάθε επιτυχία.