Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Η Ελβετία στηρίζει οικονομικά το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ), ΓΤΠ 11/10/2023


Υπογράφτηκε σήμερα Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023, στη Λευκωσία, η Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την οικονομική στήριξη του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ). Η Συμφωνία προνοεί την συνεισφορά ποσού CHF 1,0 εκ. (περίπου €1,04 εκ.), σε τέσσερις ετήσιες δόσεις, αρχίζοντας από το 2023, για τις εργασίες της ΔΕΑ. Η χορηγία θα καλύψει μέρος του κόστους για τις αναλύσεις DNA και την εκπαίδευση του προσωπικού, περιλαμβανομένης της δημιουργίας μίας εικονικής τοποθεσίας ανασκαφής. Τη Συμφωνία υπέγραψαν ο Αν. Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών κ. Ανδρέας Ζαχαριάδης και ο πρέσβης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην Κύπρο κ. Christoph Burgener.

Η Συμφωνία αποτελεί μέρος της Συμφωνίας Πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ των δυο χωρών για τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην ΕΕ, για το ποσό των CHF5,2 εκ. (περίπου €5,4 εκ.). Μέσω ξεχωριστής Συμφωνίας, ποσό ύψους CHF10,0 εκ. (περίπου €10,4 εκ.) θα διατεθεί για στήριξη μέτρων στον τομέα της Μετανάστευσης. Οι χορηγίες αυτές προς την Κύπρο δίνονται στο πλαίσιο της Δεύτερης Ελβετικής Συνεισφοράς 2019-2029.

(ΑΦ/ΣΧ)