Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Αντιμετώπιση και Επίλυση Προβλημάτων Συγγενών ΑγνοουμένωνΑντιμετώπιση και Επίλυση Προβλημάτων Συγγενών Αγνοουμένων

Η Υπηρεσία αγνοουμένων ασχολείται και με τη προώθηση και επίλυση, όπου είναι δυνατό, των διαφορών κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των αγνοουμένων σε συνεργασία με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες όπως το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων, την Επιτροπή Χορηγημάτων κ.ά. καθώς και με τις Επιτροπές Συγγενών Αγνοουμένων.