Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Υποβολή αιτήσεων για την επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού για το έτος 2021


Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αναφορικά με την επιχορήγηση Εδρών Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών σε Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του εξωτερικού, μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις πέραν της πιο πάνω ημερομηνίας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για το εν λόγω θέμα, επισυνάπτονται τα πιο κάτω:


Σημειώνεται ότι, οι συμπληρωμένες αιτήσεις στα Ελληνικά, καθώς και τα απαιτούμενα συνημμένα έντυπα, θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης (dae@moec.gov.cy).

ΙΠ