Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ