Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Δήλωση του Μονίμου Αντιπροσώπου της Κύπρου στον ΟΗΕ, Πρέσβη Ανδρέα Χατζηχρυσάνθου, για την υιοθέτηση του ψηφίσματος για ανανέωση της θητείας της UNFICYP, ΓΤΠ 30/01/2023


Καλωσορίζουμε την ομόφωνη υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ), με το οποίο ανανεώθηκε η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης της Κύπρου για 12 μήνες. Η ομόφωνη απόφαση του ΣΑ., δηλαδή χωρίς καμία διαφωνία, είναι ενδεικτική της στήριξης που παρέχει το ΣΑ στη συμφωνημένη βάση λύσης. Και αυτό αντικατοπτρίζεται μέσα στο ψήφισμα.

Υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία, τα οποία πρέπει να επισημάνουμε σε σύγκριση με το προηγούμενο ψήφισμα του Ιουλίου:

Το πρώτον αφορά στα Βαρώσια όπου το ΣΑ έστειλε ένα μήνυμα ισχυρό, προειδοποιητικό για να μην γίνουν νέες προκλήσεις από την Τουρκία στα Βαρώσια. Το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε είναι αρκετά ισχυρό και το καλωσορίζουμε.

Το δεύτερο σημείο αφορά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Το ΣΑ ενίσχυσε το λεκτικό που αφορά στον διορισμό του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, και

το τρίτο σημείο που θέλω να επισημάνω είναι διαδικαστικό. Αφορά στη δωδεκάμηνη παράταση, η οποία είναι ένα καινούργιο στοιχείο. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε με διάφορα μέλη του ΣΑ εδώ και καιρό. Η έγνοια μας ήταν να παραμείνει ο εξαμηνιαίος κύκλος υποβολής εκθέσεων από τον ΓΓ στο ΣΑ και αυτό είναι γεγονός. Το βλέπουμε μέσα στο ψήφισμα.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στο θέμα των αγνοουμένων. Δυστυχώς, το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε αυτή τη φορά είναι το ίδιο με τα προηγούμενα. Θα επιθυμούσαμε να δούμε πιο ισχυρό λεκτικό διότι το θέμα των αγνοουμένων είναι καθαρά ανθρωπιστικό. Υπάρχει στασιμότητα στους αριθμούς εντοπισμού αγνοουμένων και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΔΕΑ. Θα θέλαμε να δούμε ένα πιο ισχυρό μήνυμα από το ΣΑ για επίσπευση της διαδικασίας επίλυσης αυτού του προβλήματος.

(ΕΠ)Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatS-RESOLUTION-2674 (2023) UNFICYP (1).pdf