Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ενημέρωση Συγγενών ΑγνοουμένωνΕνημέρωση Συγγενών Αγνοουμένων

Η Υπηρεσία Αγνοουμένων ενημερώνει, εφόσον της ζητηθεί, τους συγγενείς των αγνοουμένων με τα στοιχεία τα οποία τηρούνται στους προσωπικούς φακέλους των οικείων τους.