Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Συνάντηση Επιτρόπου Προεδρίας με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, ΓΤΠ 11/05/2022


Ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση στο γραφείο του με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού κ. Ιωάννη Χρυσουλάκη για θέματα Αποδήμων.

Ο κ. Φωτίου στη συνάντηση επεσήμανε ότι η Διμερής Συνεργασία Κύπρου- Ελλάδας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερος πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής της Διασποράς μας.

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή της Παιδείας και της Εκκλησίας, στη διατήρηση των δεσμών της νέας γενιάς με τις ρίζες, τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό τους, αφού αποτελούν το μέλλον του Απόδημου Ελληνισμού. Η πολιτισμική επιβίωση του Ελληνισμού βασίζεται στη γλώσσα. Για το λόγο αυτό τα παροικιακά μας σχολεία και η εκκλησία αποτελούν βασικό βραχίονα στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των ομογενών μας και στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στην επικείμενη Τριμερή Συνάντηση Κύπρου- Ελλάδας- Αρμενίας, στα πλαίσια της Τριμερούς Συνεργασίας των τριών χωρών, για θέματα Διασποράς που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου του 2022, στην Πάτρα.

Συζητήθηκε επίσης, η επικείμενη Τριμερής Συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας- Αιγύπτου, η οποία προγραμματίζεται στην Μασσαλία, το Σεπτέμβριο του 2022, όπου θα διεξαχθεί το ΝΟΣΤΟΣ V.
Γενικότερα οι Συνεργασίες Κύπρου- Ελλάδας με τρίτες χώρες αποτελούν σημαντικά εργαλεία για προώθηση τόσο των εθνικών μας συμφερόντων αλλά και στην προώθηση και ανάπτυξη δεσμών σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών.

(ΡΜ/ΝΓ)