Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραπτή δήλωση της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου κας Νιόβης Παρισινού για Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν πληγέντες εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς, ΓΤΠ 18/10/22


Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις:

Εγκρίθηκε Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς εξαιτίας της πυρκαγιάς στις κατεχόμενες περιοχές Κορμακίτη. Πιο συγκεκριμένα, θα παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια μέγιστου συνολικού ύψους €20.000, για τις επηρεαζόμενες καλλιέργειες σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών καθώς και εσπεριδοειδών.

Εγκρίθηκε η συνταξιοδοτική αποζημίωση στους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων από την 1.1.2023, ύψους 180 ευρώ μηνιαίως συμπεριλαμβανομένης και 13ης αποζημίωσης. Για τον υπολογισμό του ποσού ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στον υπολογισμό της μηνιαίας αντιμισθίας ήτοι 50% του ύψους της σύνταξης των κοινοταρχών στις ελεύθερες περιοχές.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το προκαταρκτικό Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά 2022 – 2030. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια απεικόνιση της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία για ένα υποστηρικτικό πλαίσιο πολιτικής για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, μέσω της ενίσχυσης της ανθρωποκεντρικής και πολυδιάστατης προσέγγισης από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υφυπουργό Πρόνοιας να προχωρήσει στην παρουσίαση του και τη διεξαγωγή διαβούλευσης με συμμετέχοντες τα παιδιά και τους αρμόδιους Υπουργούς/Υπηρεσίες και Φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Επίσης εγκρίθηκε η δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, με όρους εντολής την ετοιμασία Εθνικής Στρατηγικής για τον Αυτισμό και Στρατηγικού Σχεδίου. Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η σύσταση διυπουργικής Επιτροπής η οποία θα έχει ρόλο εποπτείας της Εθνικής Επιτροπής.

Για τις δύο τελευταίες αποφάσεις θα προβεί σε λεπτομερείς ανακοινώσεις το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

(ΡΜ/ΝΓ/ΕΧΡ)