Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Επίδομα Κηδείας Λειψάνων Αγνοουμένων/ΠεσόντωνΕπίδομα Κηδείας Λειψάνων Αγνοουμένων/Πεσόντων

Ποσό ύψους €2,000 παραχωρείται στην οικογένεια για κάθε κηδεία λειψάνων αγνοουμένων/πεσόντων.