Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ψηφιοποίηση ΑρχείωνΨηφιοποίηση Αρχείων

Η Υπηρεσία Αγνοουμένων έχει ψηφιοποιήσει το αρχείο της το οποίο θα ενσωματοποιηθεί στο υπό δημιουργία κοινό αρχείο για θέματα αγνοουμένων, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και τα ψηφιοποιημένα αρχεία όλων των συναρμοδιών Υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατά πολύ συντομότερη και αποδοτικότερη η αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των πληροφοριών και στοιχείων τα οποία αφορούν τους αγνοουμένους.