Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Στρατηγική συνεργασία Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και Πανεπιστημίου Frederick, ΓΤΠ 22/10/2020


Σε υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν σήμερα το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο Frederick, με στόχο την εδραίωση και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Επίτροπος Προεδρίας κ. Φώτης Φωτίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, στην παρουσία του Αντιπρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Καθηγητή Μιχάλη Κωμοδρόμου και της Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρος Βικτωρίας Παύλου.

Με βάση το μνημόνιο, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν στη στήριξη των Κυπρίων της Διασποράς σε θέματα  ακαδημαϊκής, ερευνητικής και πολιτιστικής συνεργασίας, μέσω διοργάνωσης διαδικτυακών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο Frederick θα παραχωρήσει αριθμό υποτροφιών σε Κυπρίους της Διασποράς, σε εγκλωβισμένους και σε τέκνα εγκλωβισμένων, ενώ παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο των δράσεων του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Frederick, το Πανεπιστήμιο σε συνεννόηση με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας δύναται να οργανώνει και να προσφέρει εξαμηνιαία εξ αποστάσεως  προγράμματα για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με βραχεία διάρκεια, σε διάφορα επίπεδα, για ενήλικα και ανήλικα άτομα. Επίσης, το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και το Πανεπιστήμιο Frederick θα συνεργάζονται με κοινά αποδεκτούς φορείς (όπως για παράδειγμα τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου) για την από κοινού διοργάνωση διάφορων πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντας και τροχοδρομήθηκαν κοινές πρωτοβουλίες για ενίσχυση των Κυπρίων της διασποράς, ενώ ο Επίτροπος Προεδρίας ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες του Κέντρου Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Πανεπιστημίου Frederick αλλά και για την έντονη δράση του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου σε θέματα επιμόρφωσης των αποδήμων. Τέλος, ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα απευθύνεται στους απόδημους νέους και συζήτησε τη δυνατότητα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Frederick για παροχή σχετικού υλικού.

Ο Επίτροπος Προεδρίας ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Frederick, ως έναν από τους βασικούς συνεργάτες και υποστηρικτές του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, αναφέροντας: «Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που υπογράψαμε σήμερα με τον φίλο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Η  συνεργασία αυτή είναι σημαντική, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων μας, έτσι ώστε μέσα από την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Frederick, αλλά και μέσα από τα προγράμματα σπουδών του να τους κρατήσουμε κοντά στις ρίζες τους, την ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό τους. Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με επίκεντρο τη στήριξη των αποδήμων μας, ιδιαίτερα σε θέματα γλώσσας και πολιτισμού. Έχουμε ήδη συμφωνήσει τη δρομολόγηση και από κοινού διοργάνωση διαδικτυακών ημερίδων για την παιδική λογοτεχνία, την ελληνική γλώσσα και άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Αναφερόμενος στην υπογραφή του μνημονίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας γίνεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Το Πανεπιστήμιο Frederick, μέσα από τις κοινωνικές του δράσεις και τα ακαδημαϊκά του προγράμματα, παρέχει διαχρονικά στήριξη σε θέματα που αφορούν τους Κυπρίους της Διασποράς και άλλες κοινωνικές ομάδες, που περιλαμβάνονται κάτω από τις αρμοδιότητες του Γραφείου Προεδρίας. Προσβλέπουμε σε ανάπτυξη επιπρόσθετων πρωτοβουλιών μαζί με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας για περαιτέρω ενίσχυση του έργου του».
 
(ΡΜ/ΝΝ/ΕΧΡ)