Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2021, ΓΤΠ 15/11/2021


To Yπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, την παραχώρηση έκτακτου Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2021 στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε άλλους βοηθούμενους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Η δαπάνη για την παραχώρηση του Χριστουγεννιάτικου Δώρου για το 2021 θα ανέλθει σε €18.000.000 περίπου και θα καλυφθεί από διαθέσιμες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η δαπάνη αφορά 357 νοικοκυριά ληπτών Δημόσιου Βοηθήματος, 21.000 νοικοκυριά δικαιούχων ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, 22.709 νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων, 324 εγκλωβισμένους και παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου και 16.300 δικαιούχους του Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής του Χριστουγεννιάτικου Δώρου στους δικαιούχους θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.ΕΧ/ΕΧΡ