Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Διαδικασίες για Οργάνωση Κηδειών Λειψάνων Αγνοουμένων/ΠεσόντωνΔιαδικασίες για Οργάνωση Κηδειών Λειψάνων

Η Υπηρεσία Αγνοουμένων, μετά που οι συγγενείς αγνοουμένων και πεσόντων που έχουν ταυτοποιηθεί τα λείψανα τους τόσο από το πρόγραμμα εκταφών της ΔΕΑ όσον και της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ελεύθερες περιοχές και αφού ορίσουν ημερομηνία της κηδείας τους, αναλαμβάνει την:

- Ετοιμασία Ιστορικού Γεγονότων.
- Ετοιμασία Έκθεσης Γεγονότων η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος του Πιστοποιητικού Θανάτου.
- Οργάνωση Επαναπατρισμού λειψάνων πεσόντων Ελλαδιτών.
- Ενημέρωση του ΓΕΕΦ και άλλων Αρμοδίων Υπηρεσιών για τον χρόνο και τόπο τέλεσης των κηδειών.
- Παράδοση των λειψάνων των ταυτοποιηθέντων αγνοουμένων/πεσόντων στην Ε.Φ. για μεταφορά στους χώρους κηδειών.