Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Λειτουργία ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)


Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο βελτίωσης της εξυπηρέτησης του κοινού, από την Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2021, τίθεται σε λειτουργία το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο των ΚΕΠ μέσω του Κυβερνητικού Ενοποιημένου Δικτύου, με παγκύπριο αριθμό 22309100. Ως εκ τούτου, τερματίζεται η λειτουργία των επί μέρους τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας για κάθε ΚΕΠ ξεχωριστά.

Επισημαίνεται ότι, το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 17:00.

Νοείται ότι η επί τόπου εξυπηρέτηση του κοινού συνεχίζει να γίνεται με την εκ των προτέρων διευθέτηση ραντεβού, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα ΚΕΠ, στον πιο πάνω αριθμό.

(ΝΓ)