Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Ανακοίνωση Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ΓΤΠ 30/11/2023


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

1. Διορισμός με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

2. Μόνιμος επί δοκιμασία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

3. Στελέχωση Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

4. Στελέχωση Νηπιαγωγείου Ριζοκαρπάσου

(ΜΣ/ΕΠ)