Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας για το έτος 2023 , ΓΤΠ 15/05/2023


Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους ότι οι πιο πάνω εξετάσεις θα διεξαχθούν ως εξής:

Α΄: Γραπτή Εξέταση

Χώρος διεξαγωγής γραπτής εξέτασης:Πανεπιστήμιο Κύπρου (διεύθυνση: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109, Αγλαντζιά, Λευκωσία.)

ΕπίπεδοΗμερομηνία και ώρα
Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 09:00-10:35

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 09:00-10:35
Α2

Τρίτη 23 Μαΐου 2023, 12:30-14:10

Β1

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, 09:00-11:00

Β2

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, 09:00-12:10

Γ1

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, 14:00-17:45

Γ2

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023, 13:30-17:30

Β΄: Προφορική Εξέταση

Χώρος διεξαγωγής προφορικής εξέτασης:Υπηρεσία Εξετάσεων (διεύθυνση: Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος, Λευκωσία.)

ΕπίπεδοΗμερομηνία και ώρα

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών)

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, 16:00-17:00

Α1 (για εφήβους και ενηλίκους)

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023, 16:00-19:00
Α2

Σάββατο 27 Μαΐου 2023, 09:00-13:00

Β1

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 15:00-19:00

Β2

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 15:00-19:00

Γ1

Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 15:00-19:00

Γ2

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, 15:00-19:00

Σε όλους τους έγκυρους αιτητές για συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας 2023 έχει ήδη αποσταλεί ηλεκτρονικά το Δελτίο Υποψηφίου για συμμετοχή στις εξετάσεις και σχετικές οδηγίες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου και να το παρουσιάσουν μαζί με ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς τους την ημέρα της κάθε εξέτασης στο εξεταστικό τους κέντρο. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος υποψηφίων στην εξέταση εάν δεν προσκομίσουν το Δελτίο Υποψηφίου και αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους. Επίσης, οι υποψήφιοι, πριν την προσέλευσή τους στην εξέταση, υποχρεούνται να διαβάσουν προσεκτικά όλες τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί.

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν έχει παραλάβει το Δελτίο Υποψηφίου θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582933/34 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο ypiresiaexetaseon@schools.ac.cy .

ΕΠ/ΣΧ