Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Εφάπαξ Εξαμηνιαίο Τιμητικό Επίδομα για Αιχμαλώτους, Μη Στρατεύσιμους/’μαχους και Παθόντες Ανάπηρους Πολέμου (στρατιώτες/έφεδρους) κατά την περίοδο της τουρκικής εισβολής του 1974, ΓΤΠ 14/07/2022


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο η καταβολή εξαμηνιαίου εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους, Μη στρατεύσιμους/’μαχους και Παθόντες Ανάπηρους, ως στρατιώτες/έφεδροι, της τουρκικής εισβολής του 1974, στους οποίους καταβάλλεται ήδη μηνιαίο Τιμητικό Επίδομα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στους δικαιούχους θα παραχωρείται εξαμηνιαίως εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €1.000, ως αναγνώριση και ανταπόδοση εκ μέρους της πολιτείας μέρους της ανεκτίμητης προσφοράς τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Κατ´εξαίρεση, για το 2022 θα καταβληθεί στους δικαιούχους μαζί με τη μηνιαία πληρωμή Τιμητικού Επιδόματος για τον Ιούλιο και εφάπαξ τιμητικό επίδομα ύψους €2.000, σε μια συνολική δόση.

Σημειώνεται ότι, δεν χρειάζονται οποιεσδήποτε ενέργειες από μέρους των δικαιούχων.

(ΝΓ/ΣΧ)