Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Πανεπιστήμιο ΚύπρουΤο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει αριθμό υποτροφιών για Απόδημους ή/και παιδιά εγκλωβισμένων γονέων. Για όσους ανήκουν στις εν λόγω ομάδες και ενδιαφέρονται για τις προσφερόμενες υποτροφίες του Πανεπιστήμιου Κύπρου, πέραν του Πίνακα Υποτροφιών όπου αναφέρεται ο αριθμός των υποτροφιών και επεξηγούνται οι διαδικασίες, παρακαλούμε όπως δουν την πιο κάτω αναλυτική πληροφόρηση. Ο πίνακας υποτροφιών και η αναλυτική πληρόφορηση παρατίθενται τόσον στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Επίσης για καλύτερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τους κλάδους που προσφέρει.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 24 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2022 - 13 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΓΙΑ ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CONVENTIONAL PROGRAMS SCHOLARSHIPS
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat MBA (MASTER in BUSINESS ADMINISTRATION) SCHOLARSHIPS
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat MBE (MASTER in BUSINESS ECONOMICS) SCHOLARSHIPS
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat MSc IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat MSc IN INTELLIGENT CRITICAL INFRASTRUCTURE SYSTEMS PROGRAM