Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Presidential Commissioner’s Message for the 60th Anniversary of the Independence of the Republic of Cyprus / Μήνυμα του Επιτρόπου Προεδρίας για τα 60χρονα της Κυπριακής Δημοκρατίας


The Independence Anniversary of October 1st, is certainly one of the most important celebrations in our national calendar. It carries a meaning and significance that transcends time, which is still relevant today: The constant effort of a small island-country to meet the adversities and challenges in its turbulent region and to survive against the aggressiveness of its powerful neighbour. Indeed, 60 years later, we remain proud to live in a country that not only survived, but thrived through the past decades, against all odds.

I cannot overemphasize enough how indispensable the contribution of our Diaspora has been all these years, in raising awareness on the criminal injustices committed by Turkey in Cyprus. Their contribution has been indeed instrumental in mobilizing the interest and the involvement of key policymakers in the countries they reside in our efforts to reach a settlement on the Cyprus Question, together with solving long-awaited humanitarian issues which are still pending, such the heartbreaking and painful humanitarian tragedy of the Missing Persons. To this end, the role of the organized Diaspora, as a pressure group in major decision-making centers around the World, remains indispensible and of great importance.

For the dedication and commitment of our Diaspora around the world, we remain truly grateful.

Happy Independence Day for our Cyprus!

Χρόνια Πολλά!
ακολουθεί Ελληνικό κείμενο

Η επέτειος της ανεξαρτησίας της 1ης Οκτωβρίου, είναι σίγουρα μια από τις πιο σημαντικές γιορτές στο εθνικό μας ημερολόγιο. Φέρει μια έννοια και σημασία που ξεπερνά τον χρόνο, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σήμερα: Η συνεχής προσπάθεια μιας μικρής νησιωτικής χώρας να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες και τις προκλήσεις στην ταραχώδη περιοχή της και να επιβιώσει ενάντια στην επιθετικότητα του ισχυρού γείτονά της. Πράγματι, 60 χρόνια αργότερα, παραμένουμε περήφανοι που ζούμε σε μια χώρα που όχι μόνο επέζησε, αλλά ευδοκίμησε τις τελευταίες δεκαετίες, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

Δεν μπορώ να τονίσω επαρκώς πόσο απαραίτητη ήταν η συμβολή της Διασποράς μας όλα αυτά τα χρόνια, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εγκληματικές αδικίες που διαπράττει η Τουρκία στην Κύπρο. Η συμβολή τους υπήρξε πράγματι καθοριστική με τη συμμετοχή τους σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στις χώρες όπου κατοικούν, συμβάλλοντας έτσι στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για εξεύρεση μιας συνολικής και ιδιαίτερα λειτουργικής λύσης, μαζί με την επίλυση διαχρονικών ανθρωπιστικών ζητημάτων που εκκρεμούν, όπως τη θλιβερή επώδυνη ανθρωπιστική τραγωδία των αγνοουμένων. Για το σκοπό αυτό, ο ρόλος της οργανωμένης διασποράς, ως ομάδας πίεσης σε μεγάλα κέντρα λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο, παραμένει απαραίτητος και μεγάλης σημασίας.

Για την αφοσίωση και τη δέσμευση της Διασποράς μας σε όλο τον κόσμο, παραμένουμε πραγματικά ευγνώμονες.

Χρόνια Πολλά για την Κύπρο μας!